VOLGENDE EDITIE

De volgende editie van Kijk nu! (October 2020) wordt vanaf 29 September huis aan huis gebust.

 

DEADLINES VOLGENDE EDITIES

aanleveren van uw files / teksten / bestanden:

iedere maand voor de 20ste van de maand

 

deadline voor uw aanpassingen:

iedere maand voor de 25ste van de maand

 

start huis aan huis bussen

iedere maand rond de 29ste van de maand